Kingdoms Associated Press15/05/1468 Wybrana rada województwa Księstwo krakowskie : D+ zebrała absolutną większość głosów.

KRAKÓW (AAP)
Lista Demokraci+ prowadzi w wyborach do Rady Księstwa Księstwo krakowskie, i zebrała wystarczającą ilość głosów aby samodzielnie zarządzać Księstwem.

Wyniki głosowania:

1. "Demokraci+" (D+) : 100%

Podział mandatów w radzie województwa po wyborach według systemu proporcjonalnego:

1 : Azamen (D+)
2 : Pawo72 (D+)
3 : Klaudensja (D+)
4 : Aron_rosen (D+)
5 : Ralphkarlik (D+)
6 : Aiwaz (D+)
7 : Evildevil (D+)
8 : Kamil (D+)
9 : Cathriona (D+)
10 : Auksencjusz (D+)
11 : Qan (D+)
12 : Korvus (D+)

Członkowie nowej rady Księstwa ustanowią Kasztelana w ciągu 2 dni. Kasztelan musi okazać szacunek Królowi i wyznaczyć funkcje w Radzie.

07/05/1468 Wybrana rada województwa Księstwo wielkopolskie : WW zebrała absolutną większość głosów.

KRAKÓW (AAP)
Lista Wspólna Wielkopolska prowadzi w wyborach do Rady Księstwa Księstwo wielkopolskie, i zebrała wystarczającą ilość głosów aby samodzielnie zarządzać Księstwem.

Wyniki głosowania:

1. "Wspólna Wielkopolska" (WW) : 100%

Podział mandatów w radzie województwa po wyborach według systemu proporcjonalnego:

1 : Dorka (WW)
2 : Sir_mario (WW)
3 : Penne (WW)
4 : Musztarda (WW)
5 : Babkens (WW)
6 : Lewlechistanu (WW)
7 : Darutek (WW)
8 : Szafraniec (WW)
9 : Redzioll (WW)
10 : Peepermint (WW)
11 : Marysienka (WW)
12 : Dae (WW)

Członkowie nowej rady Księstwa ustanowią Kasztelana w ciągu 2 dni. Kasztelan musi okazać szacunek Królowi i wyznaczyć funkcje w Radzie.

01/05/1468 W mieście Amsterdam wykopano skarb

Jens_dekortebroek wykopał dziś w mieście Amsterdam skrzynię zawierającą 10000 talarów. Plotki mówiące o zakopanym skarbie ukrytym w piwnicy okazały się być prawdą...

25/04/1468 Dramat GenuiGefle (KAP) – Początek tej historii nie jest niczym niezwykłym. Dwie strony, jedna wojna. Armia oblegająca miasto i strona je broniąca. Oblężenie, atak, zniszczone mury miejskie. Czyż nie słyszeliśmy już nieraz takiej historii?

Jest tu jednak coś niezwykłego, o czym warto, a nawet trzeba opowiedzieć, aby było przestrogą dla wszystkich i nauczką dla przyszłych pokoleń.

Genua, licząca 70 mieszkańców stolica Republiki będącej częścią SRING. To tu wydarzyła się ta historia.

Miasto nocą z 22 na 23 kwietnia stało się celem ataku wojsk dowodzonych przez Il_guiscardo. Zarówno atakujący, jak i obrońcy, spodziewali się bitwy, lecz ta nie nadeszła. Późno nocą, na rozkaz genueńskiego wójta Magellano, otworzono bramy miejskie i wpuszczono do miasta dwie armie, które obsadziły najważniejsze budynki Genui, a także zdobyły kontrolę nad stołecznym zamkiem, a później i Radą. Nastał ranek. Ku zaskoczeniu obu stron przyniósł on nieoczekiwany widok. Potężne mury miejskie Genui, niewątpliwa duma i dowód pracowitości mieszkańców, zniknęły z powierzchni ziemi. Genueńczycy szybko oskarżyli agresorów i pełni wzburzenia, słali wiadomości do bogów z prośbą o rychłą interwencję. Jakież musiało być ich zaskoczenie, kiedy takowa w końcu nadeszła.

Prawda wyszła na jaw. Wczesnym rankiem 23 kwietnia wspomniany już wójt Magellano, posiadający jeszcze kontrolę nad genueńskim magistratem, powołał na urząd architekta Genui Lothilde, jedną z członkiń atakującej armii, a sam rozpoczął wyburzanie murów stolicy Republiki. Burzył mury własnego miasta.

Kara boska mogła być tylko jedna. Magellano został spalony na stosie.

Konsekwencje jego czynu dosięgły jednak całej społeczności Genui. Bogowie postanowili, iż nie przekażą władztwa nad zamkiem genueńskim, dopóki nie zgodzi się na to Il_guiscardo bądź do czasu terminu nowych wyborów, które mają odbyć się tam za ponad 2 tygodnie. To forma rekompensaty za utracony bonus obronny dla armii, jaki dawałyby zniszczone mury. Dodatkowo połowa ukrytego skarbca genueńskiego, liczącego niespełna 100 tysięcy talarów i przechowywanego przez obalonego kasztelana Amistada, została przekazana w ręce zdobywców. Nowe władze Genui otrzymały także 40 tysięcy talarów z prywatnego majątku spalonego wójta.

Czy zdobywcy przekażą pozyskane środki na odbudowę murów? Opcja szlachetna, niemniej bardzo wątpliwa. Genua została z niczym. Genua została zniszczona rękoma swego własnego mieszkańca, własnego wójta. Warto przytoczyć tutaj fragment mowy boskiej, która została wypowiedziana w kwestii włoskich wydarzeń.

„To ostrzeżenie: Jeżeli oszukujesz, aby zranić przeciwną stronę, to Twoja strona zostanie zraniona.”

Czyż nie jest to dla nas lekcja, aby na urzędy wybierać osoby cechujące się uczciwością i odpowiedzialnością? Czyż każdy z nas nie powinien jeszcze bardziej zaangażować się w społeczne sprawy, aby nie dopuścić, by na urzędach znalazły się niewłaściwe persony? Niech Genua będzie dla nas nauczką.

Dla KAP - Kazimir

22/04/1468 Esztergom we krwiGefle (KAP)- Wczorajszego poranka do Królestwa Polskiego dotarła wiadomość o upadku stolicy Królestwa Chorwacji i Węgier, Esztergomu.

Styria. Księstwo obejmujące 4 miasta, w których zamieszkuje łącznie 144 mieszkańców. Wschodnia marchia SRING (Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego - przyp.red.). To tu, końcem marca bieżącego roku, przed bramami Marburga i Grazu pojawiły się dwie armie, których sztandary jasno wskazywały pochodzenie - poddani króla węgiersko-chorwackiego. Oblężenie obu miast nie trwało długo. Chorwacka armia „The bruning legion” zajęła Marburg, natomiast siły „Steel Legion” prowadzone przez głównodowodzącą Heraa zdobyły stolicę niewielkiego księstwa, Graz. Po stronie obrońców śmierć poniosło 20 żołnierzy, z uwzględnieniem kasztelana styryjskiego, Adama Fuggera. Chorwaci ustanowili władze okupacyjne pod przewodnictwem Sevecen59, wprowadzili podatek wojenny i na rozkaz węgiersko-chorwackiego króla Punisher_the_mad zaczęli się wycofywać z marchii styryjskiej z przeświadczeniem, iż dali przeciwnikom wystarczającą nauczkę. Czy spodziewali się, że blisko miesiąc później sami doświadczą tego, czego Styryjczycy? Nie sposób znaleźć teraz obiektywnej informacji.

W pierwszej połowie kwietnia na dwór esztergomski zaczęły spływać niepokojące informacje zza wschodniej granicy. Ktoś widział nieznanych podróżników, ktoś widział nieznaną armię. Zgromadzeni żołnierze węgierscy i ich sojusznicy nie musieli długo się zastanawiać.

Wojska EMA przybyły 17 kwietnia.

Tego dnia, tuż po świcie, doszło do bitwy przed murami węgierskiej stolicy, wynikiem czego rozbita została madziarska armia, której dowódcą był pochodzący z Wiednia książę https://www.renaissancekingdoms.com/FichePersonnage.php?login=advokat]Advokat van Steengracht. Rozpoczęło się oblężenie miasta. Tuż po bitwie, kiedy żołnierze jeszcze nie zdążyli rozstawić namiotów ani przygotować machin oblężniczych, dowódca ONE, Edward https://www.renaissancekingdoms.com/FichePersonnage.php?login=justinian]Justinian del Falco Bianco, wystosował http://forum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?p=93717978#93717978]list do strony węgierskiej z ostatecznym ultimatum. Zawarł w nich żądania wydania budowanego karaka handlowego w ramach rekompensaty za oszczerstwa wobec ONE i EMA, rozwiązania armii dowodzonej przez https://www.renaissancekingdoms.com/FichePersonnage.php?login=geicha]Geicha, a także swobodnego wstępu do Esztergomu. Strona węgierska na powyższe warunki nie przystała, w obliczu czego 20 kwietnia doszło do bitwy. Oblegający szybko przerwali węgierskie szyki obronne i wdarli się do miasta. Ulice Esztergomu spłynęły krwią, atakujący mówią nawet o 50 zabitych obrońcach. Czy są to szacunki przesadzone? Trudno ocenić, niemniej stolica wspólnego państwa Węgrów i Chorwatów została zdobyta.

W tym miejscu należy zauważyć, iż po stronie koalicji EMA znaczącą siłę stanowiły armie dowodzone przez Polaków. Były to cztery armie.
1. Armia „Plaga II” dowodzona przez https://www.renaissancekingdoms.com/FichePersonnage.php?login=gumolit]Gumolita Dobrowolskiego
2. Armia „Nulli Secundus” dowodzona przez https://www.renaissancekingdoms.com/FichePersonnage.php?login=rohindel]Rohindela Komarnowskiego
3. Armia „III Chorągiew Nowotarskich” dowodzona przez Hetmana Wielkiego Koronnego, https://www.renaissancekingdoms.com/FichePersonnage.php?login=tibauld]Tibaulda Tarnowskiego
4. Armia „Chorągiew Nowotarska” dowodzona przez https://www.renaissancekingdoms.com/FichePersonnage.php?login=cypisnowotarski]Cypisa Nowotarskiego

Wszystkie wymienione armie działają pod sztandarami ofiarowanymi przez Królestwo Wołoszczyzny. Skąd tak znaczące siły polskie, skupiające wojska królewskie, rokoszan małopolskich, a także grupę Corpus Corvidarum, znalazły się na Węgrzech? Głos oddajemy jednemu z żołnierzy biorących udział w walkach, Warenedowi Dobrowolskiemu.

" Wojska Księstwa Krakowskiego oraz wojska Królewskie zostały zapytane, czy pomimo nieszczęść jakie spadły na nasze Królestwo, będziemy w stanie wypełnić nasze zobowiązania sojusznicze, czyli pomóc w ukaraniu Węgier, które od dłuższego czasu wspierały działania przeciw EMA. Jako, że w przeciwieństwie do wielu wierzymy w dotrzymywanie umów i przysiąg, a także mieliśmy informacje, że kłamca Azamen szukał pomocy na Węgrzech, oczywiście wyraziliśmy zgodę. A co do Kruków, to kto ich zna, wie że zawsze są tam gdzie szykuje się zabawa."

Nie sposób nie wspomnieć o incydencie, który nastąpił po zdobyciu miasta przez koalicję EMA. Kiedy część sił plądrowała stolicę bądź pomagała ustanawiać nowe władze okupacyjne, armia „ONE Acta Est Fabula” , dowodzona przez https://www.renaissancekingdoms.com/FichePersonnage.php?login=letyzia]Letyzia, odpoczywała w swych namiotach rozstawionych wokół miasta. Nagle niebo przeszyła błyskawica, która uderzyła w jeden z namiotów, żywcem paląc znajdującą się tam czwórkę żołnierzy. Bezsprzecznie była to boska interwencja przeciw czarnoksięskim sztuczkom jakie próbowali oni uprawiać. W efekcie owego incydentu armia „ONE Acta Est Fabula” wolą boską została rozwiązana.

Zdobywcy Esztergomu ustanowili radę okupacyjną, na czele której stanął pochodzący z Serbii https://www.renaissancekingdoms.com/FichePersonnage.php?login=vujin]Vujin. W mieście wprowadzono prawo wojenne zakazujące podróży, formowania grup zbrojnych, a także jakichkolwiek innych czynów przeciw władzom okupacyjnym. Esztergom i jego mieszkańcy zostali całkowicie podporządkowani.

Czesi wprowadzili stan wyjątkowy.
Kasztelan Księstwa Krakowskiego http://forum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?p=93730392#93730392]złożył Węgrom kondolencje, a także zaoferował wsparcie.. O motywację tego wpisu zapytaliśmy kasztelana https://www.renaissancekingdoms.com/FichePersonnage.php?login=azamen]Azamena Orłowskiego.

Oświadczenie przeze mnie wygłoszone jest naturalną reakcją w sytuacji, gdy znaczna grupa naszych rodaków dopuszcza się zbrodni o szerokim międzynarodowym wydźwięku. Na służbie Ordo Negrum Equites są ludzie związani z dworem Królowej Falki Tarnowskiej oraz niegdysiejsi włodarze Wielkopolski i Małopolski, przez co bardzo można by wysnuć przypuszczenie, iż atak na Królestwo Węgier mógł mieć ciche poparcie Królestwa Polskiego. Moje oświadczenie te ewentualne spekulacje ucina w zarodku i jednoznacznie wskazuje, iż wszyscy ci ludzie to renegaci. Dodatkowo pragnę nadmienić, iż zawarta w oświadczeniu oferta pomocy nie jest pustosłowiem. Władze księstw Królestwa Polskiego dostrzegają zbieżność naszych interesów z Węgrami i zamierzają skorzystać z posiadanych środków i możliwości , by zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, a przy okazji także innym państwom regionu."

Co przyniesie przyszłość? Czy siły EMA uderzą na Królestwo Polskie? Czas pokaże.

Dla KAP - Kazimir

+

Cours

Product Price Variation
Loaf of bread 4.56 -0.28
Fruit 9.92 0
Bag of corn 3.7 0.87
Bottle of milk 9.48 0.11
Fish 20.26 0.06
Piece of meat 12.25 0.13
Bag of wheat 10.89 -0
Bag of flour 12.88 1.64
Hundredweight of cow 20.53 0.33
Ton of stone 10.44 -0
Half-hundredweight of pig 15.41 0.05
Ball of wool 10.86 -0.14
Hide 16.32 -0.06
Coat 49.5 0
Vegetable 9.38 -0.18
Wood bushel 4.19 0.08
Small ladder 20.18 0
Large ladder 68.02 0
Oar 20 -0
Hull 36.49 0
Shaft 8.16 -0.14
Boat 99.33 0.63
Stone 18.32 -0.11
Axe 150.74 0
Ploughshare 38.44 0
Hoe 30 0
Ounce of iron ore 11.52 0.2
Unhooped bucket 21.88 0
Bucket 37.73 0
Knife 17.89 0
Ounce of steel 49.04 -0.06
Unforged axe blade 53.91 0
Axe blade 116.44 0
Blunted axe 127.79 -2.51
Hat 53.38 0.08
Man's shirt 119.57 0.12
Woman's shirt 121.14 0
Waistcoat 141.4 0
Pair of trousers 74.61 -0.09
Mantle 257.82 0
Dress 265.04 -0.2
Man's hose 45.63 -0
Woman's hose 44.32 0
Pair of shoes 27.53 -0.01
Pair of boots 86.57 0
Belt 45.2 -0
Barrel 12.02 0
Pint of beer 0.82 0
Barrel of beer 66.51 2.5
Bottle of wine 1.66 0
Barrel of wine N/A N/A
Bag of hops 19.34 0
Bag of malt 10 0
Sword blade 101.19 0
Unsharpened sword 169.69 0
Sword 146.48 -0.07
Shield 36.91 0
Playing cards 73.55 -0
Cloak 180.72 0
Collar 68.35 -0.06
Skirt 135.35 0
Tunic 222.36 0
Overalls 115.73 0
Corset 117.2 0
Rope belt 53.86 0
Headscarf 60.73 0
Helmet 164.91 0
Toque 48.61 0
Headdress 79.65 0
Poulaine 64.02 0
Cod 11.36 0
Conger eel 12.81 0
Sea bream 18.31 0
Herring 17.43 0
Whiting 17.42 0
Skate 12.16 0
Sole 18.11 0
Tuna 12.51 0
Turbot 18.02 0
Red mullet 16.53 0
Mullet 12.47 -0
Scorpionfish 20.5 0
Salmon 16.51 0
Arctic char 12 0
Grayling 14.77 0
Pike 17.6 0
Catfish N/A N/A
Eel 15.09 0
Carp 17.98 0.03
Gudgeon 17.68 -0.04
Trout 17.51 0
Pound of olives 13.38 0
Pound of grapes 9.18 0
Sack of barley 10.67 0
Half-hundred weight of goat carcasses 18.99 0
Bottle of goat's milk 12.81 0
Tapestry 143.6 0
Bottle of olive oil 121.94 -0
Jar of agave nectar N/A N/A
Bushel of salt 19.89 0
Bar of clay 3.43 -0
Cask of Scotch whisky 93.32 -0
Cask of Irish whiskey 131.27 0
Bottle of ewe's milk 10.57 0
Majolica vase 10 0
Porcelain plate N/A N/A
Ceramic tile N/A N/A
Parma ham 84.97 0
Bayonne ham 34.65 -0
Iberian ham 70.28 0
Black Forest ham 54.72 0
Barrel of cider 51.16 0
Bourgogne wine 76.22 0
Bordeaux wine 60.89 0.31
Champagne wine 141.21 -5.25
Toscana wine 33.69 0
Barrel of porto wine 87.44 0
Barrel of Tokaji 163.71 0
Rioja wine 159.19 0
Barrel of Retsina 36.79 -0
Pot of yoghurt 85.17 -0
Cow's milk cheese 77.07 0
Goat's milk cheese 85.06 2.5
Ewe's milk cheese 52.26 0
Anjou wine 50.88 -0
Ewe carcass 15.03 0
Mast 456.7 0
Small sail 215.71 0
Large sail 838.79 0
Tumbler of pulque N/A N/A
Jar of pulque N/A N/A